Home » Coronamaatregelen

Al vanaf het begin van het corona virus heb ik intensief contact met de gemeente over wat er wel en niet mag.

Truushulp valt onder uitgezonderde contactberoepen waar tegen betaling zorg word verleend op basis van: 

  • de zorgverzekeringswet
  • WLZ
  • WMO
  • Jeugdwet
  • Wet forensische zorg
  • WPG

In het geval van Truushulp werk ik voornamelijk met indicaties vanuit de WLZ.

Hierdoor mag ik het logeren gewoon aanbieden. Natuurlijk houden we ons aan de maatregelen.